Umístění: Úvod > Press > Články

Už žiadne skryté náklady!

Publikováno: 26.05.2007

TCO – Moderný prístup k výberu kancelárskej tlačiarni či multifunkčného zariadenia

Každí už pravdepodobne má nejakú skúsenosť s obstaraním tlačiarne či stále populárnejšieho multifunkčného zariadenia. Na prvý pohľad by sa mohlo stať, že výber je možné vykonať obdobne ako obstaranie akéhokoľvek iného vybavenia. Omyl! Tlačové zariadenia sa svojou podstatou veľmi odlišuje od bežnej kancelárskej techniky, k jej prevádzke je okrem elektrickej energie a servisnej údržby nutný hlavne spotrebný materiál. Tým však spravidla nebýva iba toner, ale aj ďalšie komponenty, ako sú tlačové valce, vývojnice, zažehlovacie jednotky, apod. Zaujímavé je, že pred výberom automobilu sa takmer každý zaujíma okrem jeho vlastností o spotrebu pohonných hmôt. Väčšina si vie veľmi racionálne spočítať, koľko môžu ušetriť napríklad s naftovým motorom, a za úspornejší pohon sú ochotní si náležite priplatiť. Je však s údivom, že pri nákupe tlačových produktov na obdobný princíp veľmi často zabúdajú.

TCO – To je ČO?

Total Cost of Ownership, alebo celkové náklady na vlastníctvo, je veľmi užitočný prístup, ktorý bol po prvé predstavený pred takmer dvadsiatimi rokmi spoločnosťou Gartner. Pôvodne slúžil pri identifikáciu všetkých nákladov spojených s obstaraním, správou a rozmiestnením osobných počítačov. Studie Gartner vtedy preukázala, že viacej ako 80% celkových nákladov na IT sa objaví,  až po nákupe zariadenia, pri čom  s viacej ako polovicou týchto nákladov rozpočet IT vôbec nepočíta.

Cieľom TCO je všeobecne popis priamych a nepriamych (častokrát skrytých) nákladov, ktoré majú súvislosť s obstaraním nákladov v celom jeho životnom cykle, tzn. od nákupu počínanie, cez jeho prevádzku, údržbu, až po jeho likvidáciu. Vzhľadom k tomu, že TCO bolo pôvodne vyvinuté pre analýzu nákladov osobných počítačov, veľmi často uniká jeho význam v spojitosti s tlačovými zariadeniami. Tejto situácii naviac napomáha rada výrobcov, ktorí si tak chránia jeden z najcennejších zdrojov ich príjmov– spotrebný materiál. TCO totiž zákazníkom osvetľuje skutočnosť vo výške ich nákladov, kde častokrát pomer nákladov na samotnú tlač mnohonásobne prevyšuje obstarávaciu cenu, ktorou môžu byť v dobe nákupu zaslepení.

Spočítajte to s nami – www.kyocera.sk