Umístění: Úvod > Produkty

Služby JANUS SK

Servisno technické zabezpečenie
Pre všetky zariadenia poskytujeme záručný a pozáručný servis, ako v dielňach našich servisných stredísk, tak priamo na mieste u zákazníka. V oboch prípadoch sme schopní sa o nami dodávanú techniku postarať po celú dobu ich životnosti. V záručnej aj pozáručnej dobe sú poskytované servisné zásahy  do 24 hodín od nahlásenia požiadavky alebo 72 hodín pri opravách v servisných strediskách. Táto doba sa výrazne skracuje v prípade, že prevádzkovateľ nemôže bez servisného zásahu zariadenie používať. Expresné zásahy alebo zásahy mimo bežnú pracovnú dobu je možné poskytovať na základe predom dohodnutých pravidiel. Podľa priania zákazníka je možné po dobu opravy dodať náhradný stroj.

 

Záručná doba
Spoločnosť Kyocera Mita poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov (podrobné informácie vám podá náš obchodný zástupca). U niektorých produktov je možné si záruku predplatiť na dlhšiu dobu, 3 až 5 rokov.

Poradenský servis
Prevádzkujeme konzultácie a poradenský servis po telefóne a e-mailom. Prevádzkujeme školenie užívateľov a správcov siete (diaľková správa s konfiguráciou KM Net Utilities). Prevádzkujeme zákazkovú tvorbu aplikácií pre tlač dokumentov s čiarovými kódmi a OCR znaky.

Zapožičanie strojov
Ponúkame krátkodobé zapožičanie kopírovacích a tlačových strojov KYOCERA. Potrebujete pre svoje prezentácie, na výstavu či veľtrh alebo pre vaše predajné a marketingové akcie tlačiť alebo kopírovať množstvo dokumentov v odpovedajúcej kvalite? Nechcete už dlho vyberať, chodiť do kopírovacích centier a tráviť tam dlhý čas?
Teraz máte možnosť zapožičať si tlačový alebo kopírovací stroj KYOCERA priamo do vašej firmy, úradu alebo školy. Naša spoločnosť vám poskytne na zmluvnú dobu kopírovací alebo tlačový stroj, do stroje zaistí dodávky originálneho spotrebného materiálu a kvalitného papiera. Nemusíte mať žiadne starosti s prevádzkou stroja, poskytneme kompletný servis a údržbu zapožičaného stroja. Výhodou sú predom dané a kalkulovateľné náklady, nemusíte platiť ani o cent naviac.

Servisné a materiálové zmluvy
Pokiaľ uzavriete S+M zmluvu, odpadnú vám akékoľvek starosti s prevádzkou kopírovacieho stroja (popr. tlačiarne alebo faxu) a s obstarávaním  spotrebného materiálu. S našou zmluvou získate za určitý paušálny mesačný poplatok, ktorý je závislý na počte vami zhotovených kópií, naviac predĺženou zárukou na životnosť stroja (minimálne na 3 roky) a akýkoľvek spotrebný materiál (kvalitný papier, toner, náhradné diely atď.) je vám dodávaný celkom automaticky, a to už v cene kópie. Obrovskou výhodou sú kalkulovateľné náklady. Nemusíte zaplatiť ani o cent naviac, ako činí cena jednej kópie vo vami zvolenom limite a kategórií (limit je závislý na počte zhotovených kópií, kategórie na konfigurácií stroja).

Inštalácia HW a SW, konfigurácia a  ladenie systému
Inštalácia kompletných tlačových  zariadení, vrátane SW. Dodávky jednotlivých komponentov, konfigurácia a prispôsobenie potrebám zákazníka, vrátane nastavenia optimálneho režimu práce pre dané použitie.

Spätný odber elektrozariadení
Rozhodli ste sa „omladiť“ svoju kanceláriu, nahradiť spoľahlivé, ale už rokmi opotrebované zariadenie Kyocera? Pomôžeme Vám nie len s nákupom nové, ale aj s likvidáciou starej tlačiarne alebo multifunkcie. Využite možnosti bezplatnej likvidácie elektrozariadení.  

Odkupy
Máte záujem o nový kopírovací stroj, ale neviete, čo so starým? Nie je nič jednoduchšieho ako využiť našej podpory vo forme odkupu starých strojov. Táto služba spočíva vo zvýhodnení ceny na nový stroj s ohľadom na odpočet zostatkovej hodnoty starého zariadenia. Okrem toho, že získate výhodnú cenu na obstaranie nového stroja, ušetríme Vám veľa starostí s fyzickou likvidáciou starej kopírky, na ktorú Vám zaistíme odvoz a predáme ju k ekologicky nezávadnej likvidácií.