Spôsob nakladania s prázdnou tonerovou kazetou

Použitý/prázdný tonerový zásobník je podľa Zákona  34/2008Sb o odpadoch, ďalej podľa vyhlášky č.503/2004 zaradený medzi odpad kategórie O-ostatné, pod číslom 08 0318 Odpadný tlačiarenský toner neuvedený pod číslom 08 0317. Odpadné tonerové kazety prislúcha odovzdař do zberhného dvora. Zber použitých tonerových kazet rovnako podporuje projekt REMA systému-ZELENÁ FIRMA. Zamestnanci firiem zapojených do projektu ZELENÁ FIRMA majú možnosť odovzdať prázdne cartridge do zberného boxu na svojom pracovisku. 
Zoznam firem zapojených do tohoto projektu nájdete na http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/seznam-zf.html