KX Driver 6.x

KX DRIVER 6.x ponúka užívateľom moderné a intuitívne grafické prostredie vrátane nových funkcií.

Driver je kompatibilný s Windows 8 a Server 2012 a je certifikovaný na Windows a Citrix

 

Funkcie:

·         Intuitívne užívateľské rozhranie – vylepšené užívateľské rozhranie pre vyššiu výkonnosť, nižší počet potrebných kliknutí

·         Práce s fonty – rýchlejší proces tlače, možnosť prevedenia fontov v PDF do kriviek, čo umožňuje ďalšie editovanie

·         Nastavenie brožúry – zlepšené funkcie umožňujú lepšie vytváranie brožúr

·         Upozornenie na e-mail – umožňuje, aby zariadenie odoslalo e-mail na určeného užívateľa s informáciou o dokončení úlohy

·         Podpora modelov – software podporuje nové aj predchádzajúce modely Kyocera

·         Kompatibilita s OS – Kompatibilný s Windows 8 a Server 2012 a nižšími verziami

·         Windows a Citrix certifikovaný

Nové užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie bolo úplne graficky prerobené a umožňuje užívateľom rýchlo a jednoducho vybrať a upravovať nastavenie driverov Kyocera.
Popis: http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/document_solutions/output_management/KX_Driver_6_0.-cps-00011-Image.cpsimage.jpgPopis: http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/document_solutions/output_management/KX_Driver_6_0.-cps-000100-Image.cpsimage.jpg

Color Optimiser:

Pre každú spoločnosť je dôležité, že ich firemné farby sú tlačené správne. Nová funkcia Color Optimizer umožňuje užívateľom upraviť jednotlivé farby, vrátane ich hladiny pixelov.  Užívatelia môžu:

·         Pridať až 10 farieb do upraveného nastavenia

·         Pridať hodnotu v rozmedzí vybraných RGB

·         Vybrať 2 z 3 parametrov (tón, svetlosť, sýtosť)

·         Nastavenie farieb je prepojené s tabuľkou v driveru

Popis: http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/document_solutions/output_management/KX_Driver_6_0.-cps-64447-Image.cpsarticle.jpg