Kyocera Net Admin

Kyocera Net Admin je software, ktorý umožňuje administrátorom jednoducho a nekomplikovane spravovať až 5000 zariadení.
Odpadá im vrátane prechádzania medzi pracovnou stanicou a tlačovým zariadením

 

Funkcie:

·         Logické zostavenie skupín

·         Stály prehľad nad statusmi

·         Zrozumiteľné hľadanie zariadení

·         Zmena nastavenia u viacej zariadení naraz

·         Proaktívny management

·         Automatické hlášky

·         Odstraňovanie chýb strojov

Nové:

·         Podpora HyPAS aplikácií – inštalácia, aktivácia a odinštalácia HyPAS aplikácií na podporovaných zariadeniach KYOCERA

·         Vylepšenie Multi-Setu – umožňuje užívateľom jednoducho vytvárať adresáre pomocou importovateľných CSV zložiek

·         Rozšírené oznamovacie funkcie – viacej možností pre upozornenie pomocou dômyselných správ zahrňujúce napr. informácie o stave tonera

·         64-bitová podpora – vyššia rýchlosť vďaka 64 bitové podpore

·         Podpora skoro 5 000 zariadení

·         Detailná stavová stránka na zariadení – prehľad a analýza o zariadení