KYOcount

Koľko strán vytlačí Vaša spoločnosť  za mesiac?
Ako sa uistíte, že prestoje zariadení sú znížené na minimum?
Viete presné statusy Vašich tlačových zariadení?

 

Iba presné odpovede na tieto otázky môžu vytvoriť produktívne prostredie, v ktorom sú zariadenia efektívne využívané. Dobre zaistené tlačové prostredie prispieva k produktivite a profitabilite spoločnosti. KYOcount vám takú pomoc ponúka:

KYOcount je softwarový nástroj KYOCERA určený pre administrátorov k priebežnému riadeniu, sledovaniu, správe a analýzam prevádzky tlačiarní a multifunkčných zariadení. Všetky sieťové a miestne zariadenia sú v rámci miestnej siete automaticky rozpoznané a monitorované.  SW zhromažďuje odpočty a pomocou získaných dát môže byť vytvorený zrozumiteľný report. KYOcount tiež podporuje  vzdialený management z jedného centrálneho miesta.

KYOcount monitoruje používanie tlačových zariadení a umožňuje proaktívne údržbu vďaka vzdialenému monitoringu zariadení. Tento software dokáže odhaliť vyťaženosť zariadenia a podľa údajov určiť preťaženia alebo naopak málo používané zariadenia. Zariadenia môžu byť na základe týchto údajov efektívne rozložené.

Funkcie:

·         Znížiť množstvo administratívnej práce

·         Zvýšiť produktivitu vďaka redukovanému počtu zariadení

·         Optimalizovať rozložení strojov

·         Automaticky generovať zrozumiteľné reporty

·         Zaistiť administráciu v podnikovej sieti LAN

Vyskúšajte si demo verziu s neobmedzenými funkciami na 30 dní ZDARMA. Demoverzia KYOcount si v anglickom jazyku môžete stiahnuť pod týmto odkazom:

http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/document_solutions/networkdevicemanagement/KYOcount/04.html

Pre získanie plnej verzie, prosím, kontaktuje naše obchodné oddelenie