MyQ

MyQ je prvý systém na svete, ktorý

  • spojil funkcie tlačového a servisného modulu do jedného systému

  • komplexne pokrýva všetky tlačové potreby zákazníkov a ich partnerov

  • existuje vo verzii zadarmo bez obmedzenia času či počtu užívateľov

 

Tlačový modul

           

Servisný modul

1.

univerzálna podpora
1800 zariadení od 26 výrobcov,
nové modely certifikujeme ZDARMA

 

7.

automatická evidencia a objednávanie

spotrebného materiálu

2.

presné účtovanie tlače na užívateľa,

oddelenie, zariadenia a projekty

 

8.

automatické hlásenie problémov a ich

eskaláciu

3.

funkcia vyzdvihnutie tlače na ľubovoľnom

zariadení či lokalite (follow me)

 

9.

evidencia servisných zmlúv a kontrola plnenia SLA

4.

zjednodušené skenovanie a faxovanie

 

10.

plnohodnotný objednávkový systém

5.

kreditné účtovanie, tlačové kvóty

a reštrikcie

 

11.

profesionálny účtovanie outsourcingových projektov

 

6.

cez 70 grafických reportov s možnosťou

jednoduchej tvorby na mieru

     

 

MyQ existuje v 3 edíciách:

 

Pre viac informácií o MyQ navštívte www.myq-free.cz, alebo nás  kontaktujte na , tel.: +421 233 595 471