Umístění: Úvod > O nás

Profil JANUS

 

Názov:

JANUS SK, spol. s r.o.

Sídlo/miesto podnikania:

Rybničná 40, 831 06 Bratislava

Tel. Bratislava:

+421 2 33 595 470

Pobočka Zvolen:

Hronská 1, 960 01 Zvolen

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok

8:00 – 16:30

Email:

IČO:

46 560 050

DIČ:

2023432851

IČ DPH:

SK2023432851

Bankové spojenie:

4015599659/7500

BIC:

CEKOSKBX

IBAN:

SK80 7500 0000 0040 1559 9659

Spoločnosť JANUS SK, spol. s r.o., ktorá začala aktívne pôsobiť na slovenskom IT trhu od 1. 4. 2012 bola založená v úzkej spolupráci s českým distribútorom značky Kyocera spoločnosťou JANUS, spol. s r. o., ktorá pôsobí na českom trhu už viac ako 20 rokov a je zároveň aj výrobcom tlačového riešenia MyQ. Naša spoločnosť vyrastá na bohatých skúsenostiach českej spoločnosti JANUS, spol. s .r. o. a preberá v praxi overené a zabehnuté know-how v oblasti manažmentu, obchodno–logistickej prevádzky, projektového riadenia, marketingu, ako aj  servisno-technickej podpory. Od svojho začiatku sa naša spoločnosť venuje výhradne distribučnému predaju, technickej podpore a návrhu tlačových riešení na báze laserových tlačiarní, digitálnych kopírovacích zariadení, multifunkčných a veľkoformátových zariadení značky KYOCERA a tlačového riešenia MyQ s pôsobnosťou po celej Slovenskej republike. Naša spoločnosť je zároveň oficiálnym zastúpením výrobcu a distribútorom  tlačového riešenia MyQ pre SR.

 

Na základe reorganizácie predajnej siete spoločností KYOCERA Document Solutions Europe B.V, ktorá je súčasťou globálnej skupiny Kyocera Corporation (Japan) je naša spoločnosť od 1. 4. 2012 jediným oficiálnym autorizovaným dovozcom a distribútorom pre Slovenskú republiku celej výrobnej rady laserových tlačiarní, digitálnych kopírovacích strojov, multifunkčných a veľkoformátových zariadení značky KYOCERA.